Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2017/7.3/MF na usługę specjalistycznego doradztwa podczas wsparcia pomostowego dla Uczestników do projektu „Moja firma sukces Podkarpacia”

Informacja (PDF)