Wybierz kolor:
  • A
  • B
  • C
Rozmiar czcionki:

Pogoda

YoWindow.comForecast by yr.no

Bieszczadzkie Forum Europejskie

Krajowy System Usług

Bieszczadzkie Forum Europejskie jest członkiem Transgranicznego Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych i Podkarpackiej Rady na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR).

BFE Agrobieszczady 2007Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku jest organizacją non profit. Powstało 11 października 1999 r., zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Krośnie 26 października 1999 r., a w Krajowym Rejestrze Sądowym 24 kwietnia 2001 r. Mimo krótkiego okresu działania posiada duże doświadczenie i znaczący dorobek. Świadczą o tym m.in.: współpraca z organizacjami pozarządowymi na Ukrainie, Rumunii, Bułgarii (program Menager) oraz organizacjami i fundacjami w kraju, jak: Fundacja Schumana - współudział w realizowaniu projektu: „Młodzi - Unia Europejska – Rolnictwo”. Od dwóch lat stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z Fundacją „Wiedzieć Jak” przy realizacji naszego projektu „Otwarta Granica” oraz programu Menager i „Paktu stabilności dla Bałkanów”.


Zgodnie ze statutem, bieżąca aktywność organizacji koncentruje się na:

*stałej współpracy z Małopolskim Forum Edukacji w Krakowie,

*organizowaniu lokalnych spotkań służących popularyzacji idei integracji europejskiej,

*podejmowaniu aktywności na rzecz przedsiębiorczości turystycznej i rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w regionie,

*świadczeniu usług w zakresie informacji gospodarczej dla przedsiębiorców z regionu, szczególnie z zakresu współpracy z przedsiębiorcami z Ukrainy oraz usług poradnictwa i konsultacji z zakresu prowadzenia biznesu turystycznego.

Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje kompleksowe przygotowanie i wdrożeniebfe agro Bieszczadzkiego Inkubatora Gospodarki Społecznej (małej jednostki doradczej wspomagającej osoby w najtrudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy) oraz przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dążących do pobudzenia aktywności zawodowej odbiorców projektu poprzez zapoznanie ich z podstawami gospodarki społecznej oraz promowanie wśród nich idei tworzenia spółdzielni socjalnych jako sposobu na wyjście z bezrobocia). W ramach jego kontynuacji BFE z partnerstwem „Koalicji Łamania Oporów Społecznych” („KŁOS”) w skład, którego wchodzi Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi zrealizowało projekt „Spółdzielczy Lider”. Przeznaczony jest on dla najbardziej aktywnych Beneficjentów Ostatecznych projektu BIGS. W ramach „spółdzielczego Lidera” pod koniec maja realizowany jest wyjazd do Łodzi, do Ośrodka Szkoleniowego KŁOS, który jest spółdzielnią socjalną. Wyjazd ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych.

 

 

 

Zarząd Bieszczadzkiego Forum Europejskiego przedstawia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.:

Bilans za 2014

Rachunek wyników 2014

Informacja dodatkowa 2014

Statut BFE

Sprawozdanie merytoryczne 2014

^ Top