Sprawozdania finansowe

Zarząd Bieszczadzkiego Forum Europejskiego przedstawia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.:

Bilans za 2014

Rachunek wyników 2014

Informacja dodatkowa 2014

Statut BFE

Sprawozdanie merytoryczne 2014