Wsparcie finansowe

Biznes plan

Deklaracja pochodzenia używanych środków trwałych

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Karta oceny biznes planu

Karta oceny formalnej wniosku

Kwestionariusz osobowy poręczyciela

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług

Oświadczenie UP który jest płatnikiem VAT

Oświadczenie UP który nie jest płatnikiem VAT

Regulamin KOW

Regulamin przyjmowania zabezpieczeń

Regulamin przyznawania środków finansowych (modyfikacja 9.01.2017 r.)

Umowa na wsparcie finansowe (modyfikacja 9.01.2017 r.)

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zaświadczenie o zarobkach – wzór

– Zestawienie towarów i/lub usług

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis