Rozliczenie udziału w projekcie

W celu rozliczenia udziału w projekcie „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” należy złożyć w Biurze projektu w Lesku przy ul. Mickiewicza 17 Wniosek o zwrot/zniszczenie weksla wraz z deklaracją wekslową oraz:

·         oświadczenie o niezaleganiu ze składkami i podatkami (ZUS oraz  US),

·         oświadczenie, że zwrócony podatek VAT został wykorzystany na działalność firmy (dotyczy płatników podatku VAT).

Po złożeniu Wniosku wraz z załącznikami zostanie ustalony termin odbioru/zniszczenia weksla wraz z deklaracją wekslową. Uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie zwrotu weksla in blanco/protokół komisyjnego zniszczenia weksla in blanco.