Wsparcie finansowe

Biznes plan

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Karta oceny biznes planu

Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie-wsparcia finansowego

Kwestionariusz osobowy poręczyciela

Oświadczenie UP który jest płatnikiem VAT

Oświadczenie UP który nie jest płatnikiem VAT

Regulamin KOW (ANEKS)

Regulamin przyjmowania zabezpieczeń

Regulamin przyznawania środków finansowych (ANEKS) (ANEKS2) (ANEKS3)

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zaświadczenie o zarobkach – wzóru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis