Wyróżnienie dla BFE Lesko w konkursie ”NGO Wysokich Lotów”

Zarząd Bieszczadzkiego Forum Europejskiego ma satysfakcję poinformować Państwa o uzyskaniu wyróżnienia w konkursie ”NGO Wysokich Lotów”. Otrzymaliśmy wyróżnienie Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii: Gospodarka, rynek pracy, za realizację projektów: ”Moja firma sukces Podkarpacia” oraz ”Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”. Oba projekty finansowane były w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.