Zapytanie ofertowe 1/8.1/2018 – Usługa psychologa/terapeuty/coacha i doradcy zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”

Zapytanie ofertowe nr 1/8.1/2018